Historia koła

Domek Myśliwski

              Historia Koła Łowieckiego „Bażant” w Trzebini sięga 1953 roku .Wtedy to kilku entuzjastów łowiectwa, na ogół pracowników kopalni „Siersza” postanowiło powołać do życia Koło Łowieckie „Górnik” .Do grupy założycieli między innymi należeli Kopczyk Józef, Dudek Albin, Romanowski Karol, Sękala Władysław, Czop Józef, Cieślik Ignacy.

              Pierwotnie granice obwodu przebiegały między miejscowościami Chrzanów, Podlesie, Lgota, Krzeszowice, Chrzanów a powierzchnia obwodu wynosiła ok. 10 tys .hektarów. W 1964 roku nastąpiła reorganizacja obwodów łowieckich w wyniku czego powierzchnia koła została zmniejszona do ok. 4.5 tys. hektarów. Wtedy też członkowie  koła postanowili zmienić nazwę koła na Koło Łowieckie „Bażant„ w Myślachowicach jako nazwę bardziej związaną z łowiectwem. Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka skutkowała dosyć szybkim wzrostem populacji zwierzyny grubej a także zwierzyny drobnej. W latach 80-tych i 90-tych nastąpił regres upraw rolnych a co za tym idzie systematyczny spadek pogłowia zwierzyny drobnej skutkiem czego Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę o wstrzymaniu odstrzału zajęcy i kuropatw. Systematyczna introdukcja bażanta także dawała mierne rezultaty.

              Kamieniem milowym w historii koła był rok 2000. Wtedy to członkowie wspomagając finansowo fundusze koła zakupili od Nadwiślańskiej Spółki Węglowej domek myśliwski, który znajduje się w parku przy tzw. willi NOT w Sierszy (dzielnica Trzebini).

              W 2007 roku willa NOT wraz z domkiem myśliwskim została wpisana do rejestru zabytków województwa małopolskiego. W związku ze zmianą siedziby koła 7-go maja 2011 roku Walne Zgromadzenie zmieniło ponownie nazwę na Koło Łowieckie „Bażant” w Trzebini

              Od 1953 roku do dnia dzisiejszego do koła przynależało ponad 80 osób z tego ponad 40 odeszło do krainy wiecznych łowów.

        Należy wspomnieć, że obecne Koło Łowieckie działa na podwalinach Towarzystwa Myśliwskiego „Zgoda” w Sierszy, które prowadziło gospodarkę łowiecką na naszych terenach do 1939 roku. Myśliwi tego towarzystwa w roku 1936 ufundowali obraz Świętego Huberta, który znajduje się w kaplicy znajdującej się na Starej Górze (obecnie dzielnica Trzebini).

Obraz Św Huberta w kaplicy na Starej Górze