Charakterystyka obwodu łowieckiego nr 59

Obwód łowiecki numer 59. znajduje się w województwie małopolskim, gmina Trzebinia.

     Od północy graniczy z KŁ “Jedność” Bolesław, od wschodu z KŁ “Słonka” Trzebinia, od zachodu z KŁ. “Jawor” Ciężkowice, od południa z KŁ “Kozioł” Jaworzno.

     Powierzchnia obwodu wynosi 4039 ha z czego 2047 ha to grunty leśne o charakterze boru mieszanego i buczyny. Teren łowiska jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania terenu, ze wzniesieniami przekraczającymi 400 m n.p.m.

Alt tekst
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl