Charakterystyka obwodu łowieckiego nr 26 (wcześniej 59)

Obwód łowiecki numer 26 (wcześniej 59) znajduje się w województwie małopolskim, gmina Trzebinia.

     Od północy graniczy z KŁ „Jedność” Bolesław, od wschodu z KŁ „Słonka” Trzebinia, od zachodu z KŁ. „Jawor” Ciężkowice, od południa z KŁ „Kozioł” Jaworzno.

     Powierzchnia obwodu wynosi 4039 ha z czego 2047 ha to grunty leśne o charakterze boru mieszanego i buczyny. Teren łowiska jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania terenu, ze wzniesieniami przekraczającymi 400 m n.p.m.