Spotkanie edukacyjne w szkole podstawowej w Myślachowicach i Lgocie z Julią Królik – sygnalistką myśliwską.