IV Powiatowy Hubertus Chrzanowski.

W sobotę 27 października w Zagórzu odbył się IV Powiatowy Hubertus Chrzanowski.

Zorganizowało go siedem kół łowieckich działających na terenie Powiatu Chrzanowskiego:

„Bażant” w Trzebini, „Daniel” w Chełmku, „Diana” w Chrzanowie, „Leśnik” w Alwerni, „Łoś” w Libiążu, „Słonka” w Trzebini i  „Żuraw” w Chrzanowie.

Myśliwi rankiem zebrali się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagórzu, a następnie po odprawie  udali się na polowania w kołach łowieckich.

W godzinach popołudniowych myśliwi biorący udział w wydarzeniu zgromadzili się w kościele parafialnym w Zagórzu, gdzie ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie. Następnie po uroczystej mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się do OSP w Zagórzu gdzie odbyła się część oficjalna, na której wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla myśliwych i kół łowieckich, a po niej rozpoczęła się biesiada myśliwska.

Swoją obecnością zaszczycili myśliwych podczas uroczystości i w czasie biesiady: ks. inf. Dariusz Raś, starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak, burmistrz Chrzanowa Jacek Latko, burmistrz Trzebini Grzegorz Żuradzki, wójt Babic Radosław Warzecha. Przybył także Łowczy Okręgowy Łukasz Strzelewicz, sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej Marek Brzeżański i wiceprzewodniczący Komisji Promocji Łowieckiej Naczelnej Rady Łowieckiej Krzysztof Szpetkowski.

Podczas uroczystości odbyła się promocja Gminy Trzebinia poprzez oznakowanie bannerem z herbem Gminy Trzebinia miejsc, w których odbywały się uroczystości oraz poprzez wręczenie uczestnikom pamiątkowych materiałów oznakowanych herbem Gminy Trzebinia.