Szanowni Koledzy

12.10.2019 odbędzie się w siedzibie naszego Koła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Bażant” o godzinie 9:00 wg następującego programu:

  1. Otwarcie NWZ
  2. Przedstawienie porządku NWZ
  3. Wybór Przewodniczącego NWZ
  4. Wybór Sekretarza NWZ
  5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
  6. Ustalenie zasad wykonywania polowania indywidualnego , zbiorowego , gospodarowania tuszą pozyskanej zwierzyny oraz postępowania z trofeami wg. projektu kolegi Jerzego Olearczyka w trybie § 35 ust 11 Statutu PZŁ
  7. Omówienie sposobu wprowadzenia EKEP
  8. Wybór Skarbnika Koła (w związku z rezygnacją z tej funkcji R Pająka.
  9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Obecność obowiązkowa.

Sekretarz Koła

Paweł Stan

Kategorie: Ogłoszenia